دولت جدید بیش از یک سال و نیم است آغاز به کار کرده است. یکی از موضوعات مهمی که از همان ابتدا ذهن ها را به طرف خود متوجه کرده بود نوع شعارها و اقداماتی بود که دولت جدید سر داده و در صدد اجرای آنها بود. شعارهایی که از همان ابتدا انتقادات فراوانی را در پی داشت. یکی از برنامه های دولت فعلی توافق با غرب در مسئله هسته ای و کم کردن فشارهای اقتصادی بر مردم در داخل کشور بود.

از مبانی اساسی صحبت ها و شعارها در می گذریم اما نکته قابل تامل این است که دولت فعلی بخشی از فعالیت های هسته ای را از همان ابتدای شروع به کار خود متوقف کرده است و در این میان کسی به این اتفاقات چندان که باید و شاید نپرداخته و موضوع از مردم پنهان مانده است

از طرفی شکی نیست که رهبر انقلاب اعتقاد راسخی به نقادی و فضای باز سیاسی دارند؛ لیکن به هر شکل ممکن دولت فعلی از بیان هرگونه انتقاد و صحبتی در این زمینه جلوگیری کرده و اصطلاحا چراغ خاموش در حال ادامه مسیر خود است. مسیری که گاه و بیگاه به چالش فکری و مبنایی با دستورات رهبری و آرمان های انقلاب هم برخورد کرده است.

چندی پیش در پستی با عنوان حکایت کشور ما حقیر اشاره ای غیر مستقیم به این مسائل کرده بودم. اما مورد پذیرش برخی از دوستان قرار نمی گرفت و اظهار می شد موضوع فاقد سندیت و برگرفته از تحلیل شخصی است.

اما رهبر انقلاب در سخنرانی تاریخ 19 بهمن ماه خود در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی در هوشمندی مظلومانه ای توافقات انجام شده و اجرا شده در بخش هسته ای را با وضوح و شفافیت کامل بیان کردند و احساس می شود مدرکی مستندتر برای توقف فعالیت های هسته ای موجود نباشد.

مورد برجسته در سخنان رهبری دفاع ایشان از دولت با وجود تمام اشتباهات انجام شده است. ایشان انجام این مسائل را به دیده نیت خیر می دانند. و چند بار در متن اشاره داشته اند که این کارها به اقتضاء زمان بوده است.

و اما نکته مهم دیگری که ممکن است در آینده محل مناقشه باشد اشاره چند باره رهبر به توقف در زمان فعلی و موقتی بودن آن است. یعنی ایشان به شکلی غیر مستقیم می فرمایند این فعالیت ها باید از سر گرفته شوند و تجربه آزمودن غربی ها تجربه ای شکست خورده و ساده انگارانه است.

 جا دارد مانند سال 88 رهبر انقلاب مجددا ندای این عمار سر دهند...

 

سخنان رهبر انقلاب در مورد توقف فعالیت های هسته ای:

طرف ایرانی، برخی از کارهایی که می توانست او را به توافق نزدیک کند انجام داده است. کارهای متعدّدی را انجام داده، گسترش و توسعه‌ی ماشین‌های غنی‌سازی را متوقّف کرده، خوب این را لازم دانستند که یک برهه‌ای متوقّف کنند؛ تولید اورانیوم بیست درصد را متوقّف کردند-که یک کار بسیار بزرگی است رسیدن به دانش و فنّاوری بیست درصد، کار بسیار بزرگی بود؛ این را کسانی که اهل فنّند میدانند که رسیدن از پنج درصد به بیست درصد، اهمّیتش خیلی بیشتر است از رسیدن از بیست درصد به بالا؛ این کار بزرگ را جوانان ما و فنّاوران متعهّد ما انجام دادند، اقتضای مذاکره این بود که متوقّف بکنند؛ کارخانه‌ی اراک را فعلا متوقّف کرده‌اندکه یکی از کارهای بسیار بزرگ و مهمّ فنّاوری و یک هنر بزرگ فنّاوری است-؛ فردو را که یکی از برترین ابتکارهایی است که نیروهای ما و عناصر داخلی ما آن را برای امنیت دستگاه‌های سانتریفیوژ ما توانستند تأمین بکنند و تضمین بکنند، فعلا متوقّف کرده‌اند. این همه کارهای بزرگ انجام داده‌اند، طرف ایرانی بنابراین منطقی عمل کرده است، طبق منطق مذاکره عمل کرده است؛ طرف مقابل زیاده‌خواهی میکند، پررویی میکند، باج‌خواهی میکند.