مدتی پیش به درخواست دوستی بزرگوار و سروری گرام تصمیم به فعالیت در شبکه ای گرفتیم که فکر می کردیم مفری برای فهمیدن و فهماندن است.
آری اولین بار بود محفلی برای دل سوختگان فراهم شده بود تا فارغ از همه دغدغه ها با هم و در کنار هم نگاهی نو و روشی نو برای ساختن  دنیای جدید و جنگیدن در جبهه ای را آغاز کنیم .
از نوع جهادی ، از نوع آرمان و از جنس قربت الی الله ، از جنس ایمان.
همه آمدیم و شروع کردیم اما.....

دوستان دلم گرفته است ! می پرسید چرا؟؟؟
برای اینکه برای من سوال شد ما برای چه اینجا آمدیم که چه کنیم ؟؟؟ آمدیم که چه بگوئیم؟؟؟ اصلا فلسفه بودن چنین سایتی در چه بود؟؟؟ و چرا چرا  چراو.....
اصلا این تذهبون.....

غیر از این است که آمدیم تا در خاکریزی جدید در کنار هم برزمیم ؛ در جنگی که نه مرد و نه زن و نه پیر و نه جوان می شناسد ؛ آمدیم که اینبار علی تنها نماند ، آمدیم اینبار ایران کوفه نشود.
آمدیم یاد بگیریم و خود را بسازیم .اگر غیر از این است من حقیر را مطلع سازید که آهای فلانی در اشتباهی.

اما مدتی اینجا ماندم و باز دیدم همه باز در دام روزمرگی ها و راه های انحرافی گیر کرده ایم.
روزی روزنامه می خواندم مردی عاقل به من گفت چه می خوانی؟ گفتم روزنامه.
گفت چقدرش را ؟
گفتم همه را.
گفت چرا؟
گفتم می خواهم یاد بگیرم.
سری تکان داد و جواب داد اگر می خواهی یاد بگیری و بفهمی کتاب بخوان روزنامه فقط مقداری تیتر است و لاغیر ، خبر است ، زرد است و....

از آن زمان راه را یافتم اما وامصیبتا که دیر و خیلی دیر.

برادران و خواهرانم اکنون بزرگترین جهاد من و شما فهمیدن است خواندن است یادگرفتن .انسان تا نداند و نیاندیشد .تفکری در او شکل نخواهد گرفت.
داشتن خبر خوب است اما خبر زدگی بد است .و در لایه های رویی اخبار ماندن و گیر افتادن در دنیای پر پیچ و خم مطبوعات.پاس دادنهای چپ و راست .دروغ ، راست ، فریب ، حقیق.

کارمان در افسران شده لینک خبر گذاشتن و لایک زدن و تائید .پس چه زمانی باید به رسالت اصلی خود بپردازیم؟؟؟ چه زمانی راه واقعی را خواهیم فهمید؟؟؟ این راه به کجا ختم می شود؟؟؟
دوستان اگر هدف ما خواندن اخبار از چند سایت بود که قبلا هم در جاهای دیگر و در انواع بنگاه های خبر پراکنی این کار برای ما شدنی بود چه نیازی به سایتی مثل افسران بود؟
چه نیازی به من و شما بود ؟
اخبار بود و سایت ها و.....
ما به افسران آمدیم تا در این جبهه که تنها سلاح آن فهم و آگاهی است بجنگیم و من همین اندازه می دانم که در خبر صرف آگاهی نیست.

ان الله مع المجاهدین
یا علی